Generalforsamling ::

 Løsning Sogns Jagtforening har afholder generalforsamling 
  Torsdag den 4 /10 1922 klokken 19.00 i Klubhuset


1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for foreningens virke siden sidste
    generalforsamling.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkommende forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
    På valg  er Hans Andersen ,Knud Husballe og Frank Jensen alle modtager genvalg

7.Valg af supplant
8. Valg af bilagskontrollant
9. Valg af billagskontrollantsuppleant.

11. Eventuelt.Forslag til generalforsamlingen skal være modtaget 8 dage før generalforsamlingen  afholdes
Pbv. Hans
 Generalforsamling afholdt 4-10-2022

1. Valgt blev Lars Gregersen
2.  Allan fortalte om  årets forløb ( nyt gulv i klubhuset , renovering af rævegrave )
3. Hans fremlagde det reviderede regnskab  ( godkendt).
4. Der var ikke kommet nogle forslag
5. Kontigentet blev forhøjet med 20 kr(ialt nu 100 Kr.)
6. Genvalg til alle
7.Som supplanter blev valgt Benny Frandsen, Heinric Kanborg
8. Valgt blev Martin Frederiksen
9.  Valgt Lars Gregersen